Ubezpieczenia dla firm – konieczna ochrona przed różnymi ryzykami

Ubezpieczenie firmowe powinno być dobrane pod kątem potrzeb danej działalności gospodarczej. Obecnie praktycznie wszystkie towarzystwa ubezpieczeń oferują indywidualne rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej. Jaki rodzaj polisy przyda się w każdej firmie, a co tylko w specyficznych branżach? O tym poniżej.

Dziś niewielu przedsiębiorców uważa, że ubezpieczenie firmowe to niepotrzebny wydatek. Wiadomo, że ochrona ubezpieczeniowa jest wręcz niezbędna w prowadzeniu każdej działalności gospodarczej. Oczywiście polisa powinna być dostosowana do danej branży, w jakiej działa firma i konkretnej działalności.

Oferta ubezpieczeń firm jest naprawdę szeroka i dostępna u wszystkich ubezpieczycieli. Nie jest jednak tak, że każda firma musi posiadać polisę obejmującą ochronę od wszystkich istniejących ryzyk. Polisa firmowa nie powinna opiewać na zbyt wysoką kwotę, by nie tworzyć niepotrzebnych kosztów, ale z drugiej strony jej wartość nie może być zaniżona, by przedsiębiorca nie musiał pokrywać wydatków ze swojej kieszeni. Jej zakres powinien być taki, by dawać poczucie bezpieczeństwa i chronić przed najważniejszymi ryzykami oraz zapewnić wypłatę odszkodowania w odpowiedniej kwocie w razie powstania szkody.

Jako, że praktycznie wszyscy ubezpieczyciele mają w swojej ofercie ubezpieczenia firmowe, to trzeba poświęcić sporo czasu, by przeanalizować poszczególne polisy i wybrać tę najlepszą. Można się z nimi zapoznać na stronach konkretnych ubezpieczycieli, ale także wiele atrakcyjnych ofert usług dla firm, w tym ubezpieczeń, można znaleźć na stronie: https://aleo.com/pl/firmy/uslugi-dla-firm.

Zazwyczaj zakres ubezpieczenia obejmuje: odpowiedzialność cywilną firmy, w tym kontraktową, NNW, doraźną pomoc specjalistów, ubezpieczenie mienia osobistego pracowników, sprzętu elektronicznego, środków obrotowych, towarów w transporcie, wartości pieniężnych w miejscu ubezpieczenia i w transporcie, maszyn, urządzeń i wyposażenia, nieruchomości oraz nakłady inwestycyjne.

Rodzaje ubezpieczeń firmowych

Poniżej przedstawiamy rodzaje ubezpieczeń, które mogą być przydatne w określonych sytuacjach, jednak nie w przypadku każdego przedsiębiorcy. Dlatego każda firma powinna wykupić polisę dostosowaną do swoich konkretnych potrzeb.

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie obejmuje zarówno majątek nieruchomy, jak i ruchomy firmy. Do ruchomości zalicza się także sprzęt i wyposażenie. Polisa taka chroni przed uszkodzeniem mienia przez zdarzenia losowe takie jak: pożar, powódź, kradzież, włamanie czy wandalizm. Na taką ochronę powinny na pewno zdecydować się firmy, których właściciele zainwestowali znaczne kwoty w wyposażenie i remont siedziby. Koszt ubezpieczenia firmowego w tym zakresie zależy od szacowanej wartości majątku (mienia) i kwoty, na jaką chce się je ubezpieczyć. Niezmierne ważne jest to, by sprawdzić zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela w razie wystąpienia szkody. Polisa powinna obejmować wszystkie najważniejsze ryzyka. Jej wartość musi odpowiadać wartości ubezpieczanego mienia, ale odtworzeniowej, a nie rynkowej. Jest to bardzo ważne, ponieważ w razie szkody istotne dla przedsiębiorcy będzie nie to ile jest warty kilkuletni sprzęt, ale za jaką cenę kupi nowy. Z tego powodu warto zastanowić się i prawidłowo oszacować tę wartość, by nie musieć pokrywać różnicy z własnych środków.

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni w sytuacji spowodowania szkody osobowej lub rzeczowej na skutek działalności firmy lub zatrudnionych pracowników. Praktycznie każda działalność gospodarcza potrzebuje polisy w zakresie OC. Tego rodzaju odpowiedzialność firmy może powstać na skutek nienależycie wykonanej usługi, wprowadzenia wadliwego produktu na rynek czy przez mienie przedsiębiorcy (budynki, urządzenia, instalacje) itp. W niektórych branżach posiadanie polisy OC jest obowiązkowe, a w większości dobrowolne. Osoby wykonujące zawody takie jak: adwokat, notariusz, architekt, broker ubezpieczeniowy, organizator turystyki, przewoźnik lotniczy itp. mają obowiązek wykupienia polisy OC, gdyż jej celem jest zapewnienie ochrony ich klientom. Są nawet takie zawody, w których brak polisy OC może skutkować utratą licencji. W przypadku tego ubezpieczenia warto przemyśleć dokładnie wysokość sumy gwarancyjnej, by nie płacić zbyt wysokiej składki, a z drugiej strony nie dopłacać za powstałą szkodę z własnej kieszeni.

NNW

Ubezpieczenie firmowe od następstw nieszczęśliwych wypadków może przydać się nie tylko w firmach, w których pracownicy są narażeni na wypadki przy pracy, czyli nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiły w związku z pracą. Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie, także w firmie, w której pracownicy wykonują tylko uważane za bezpieczne prace biurowe. Polisa taka może mieć dwa warianty – ochrona pracownika podczas pracy oraz w drodze do i z pracy albo ochrona przez całą dobę, także w życiu prywatnym. Często pracodawcy jako swoisty bonus pracowniczy oferują także swoim pracownikom ubezpieczenia grupowe na życie, ubezpieczenie zdrowotne czy emerytalne. Pracownicy płacą składki z własnej kieszeni, ale są one dużo niższe niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego.

Assistance

Polisa assistance może obejmować różne, zazwyczaj specyficzne dla danej branży ryzyka ubezpieczeniowe. Najczęściej są to: pomoc techniczna (hydraulika, ślusarza, informatyka itp.), pomoc prawna i pomoc medyczna. Zakres takiej polisy może być indywidualnie dostosowany do specyfiki danej działalności gospodarczej. Warto np. ubezpieczyć się na wypadek konieczności zatrudnienia pracownika na zastępstwo czy też pilnego powrotu do pracy z dalekiego wyjazdu. W tym wypadku przedsiębiorca sam ocenia od jakich ryzyk chce się ubezpieczyć. Ubezpieczenia assistance nie są drogie, więc tym bardziej warto wykupić tego rodzaju ubezpieczenie firm.

Indywidualne firmowe klauzule

Każdy przedsiębiorca w zależności od branży, w której działa, mienia, jakim dysponuje, specyfiki działalności i wielu innych czynników potrzebuje innej ochrony ubezpieczeniowej, czyli ubezpieczenia firmowego skrojonego na miarę. Obecnie praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeń oferuje takie indywidualnie dopasowane do potrzeb przedsiębiorców polisy. Do standardowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej dodawane są niestandardowe rozszerzenia i klauzule. Dzięki takiemu dopasowaniu ubezpieczenie firmowe może być idealnie dobrane do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz