Na czym polega strategia rozwoju w firmie?

Innowacja to kluczowe słowo dla nowoczesnego biznesu. Przedsiębiorstwa, które nie chcą pozostać w tyle za konkurencją, muszą nie tylko stale udoskonalać swoje produkty, ale także otwierać się na nowe kanały ich promocji i dystrybucji. Na czym polega strategia rozwoju i jakie korzyści może przynieść Twojej firmie? Sprawdź!

Jak wdrożyć strategię rozwoju w firmie?

Wdrażanie strategii rozwoju jest procesem długotrwałym i wieloetapowym. Na samym początku wymaga rozpoznania potrzeb firmy oraz jej klientów, a także oceny możliwości technologicznych przedsiębiorstwa. Następnym krokiem jest przygotowanie planu, pozyskanie środków oraz wybór i zakup technologii niezbędnych do jej wdrożenia. Ostatnim etapem jest monitorowanie całego procesu oraz wprowadzanie zmian w zakresie organizacji czy sposobie dystrybucji produktu.

Strategia rozwoju a innowacje

Strategia rozwoju zawiera w sobie strategię innowacji. Strategia innowacji związana jest z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych w produkcie lub w usłudze, co pozwala na zwiększenie konkurencyjności firmy. Innowacje przybierają różne formy. Dotyczą nie tylko wprowadzania nowych i ulepszania dotychczas istniejących produktów, ale także przeprowadzania zmian w funkcjonowaniu całego przedsiębiorstwa, wdrażania nowych systemów zarządzania i korzystania z nowych kanałów promocji i dystrybucji.

W jaki sposób strategia rozwoju może wpłynąć na rozwój firmy?

Dobrze zaplanowana strategia umożliwia poszerzenie lub udoskonalenie oferty produktowej oraz ekspansję firmy na rynki międzynarodowe. Wdrożenie innowacji produktowych i procesowych pozwala zwiększyć efektywność pracy przy jednoczesnej minimalizacji kosztów. Działalność innowacyjna umożliwia także dostosowanie produktu do międzynarodowych norm, co przekłada się na wzrost konkurencyjności firmy i jej przychodów.

Jak uzyskać dofinansowanie umożliwiające wdrażanie i zarządzanie innowacjami?

Opracowanie, wdrożenie i monitorowanie strategii rozwoju generuje koszty. Dotacje unijne na rozwój firmy pochodzące m.in. z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) lub regionalnych programów operacyjnych umożliwiają dofinansowanie projektów, których głównymi beneficjentami są przedsiębiorcy. Bezpłatne narzędzia dostępne w internecie takie jak Dotacjometr opracowany przez specjalistów z zespołu Crido Taxand pozwalają znaleźć programy wspierające pozyskiwanie dotacji na poziomie krajowym lub regionalnym. Więcej na stronie: https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-unijne/

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz