Jak zmieniała się rola księgowego?

Wraz ze zmianą roli księgowego z księgowego na bardziej zaangażowanego w sprawy biznesowe klienta, księgowi potrzebowali więcej czasu: na analizy, dyskusje, rozwiązywanie trudnych przypadków itd. Powstały nowe rozwiązania, które miały przyspieszyć ten proces.

Co księgowy robi dla przedsiębiorcy

Na podstawie moich rozmów z przedsiębiorcami mogę śmiało powiedzieć, że księgowy dzisiaj to coś więcej niż zawód. Przedsiębiorcy ufają księgowym. Jest on zaufanym doradcą, powiernikiem, nauczycielem, a czasem nawet głosem rozsądku w niekończącym się potoku kosztów Klienta.

Co było głównym zadaniem księgowego?

Wszystko to wymaga czasu. Nie przedsiębiorca, ale tworzone przez niego dokumenty były najważniejsze w biurze rachunkowym. Trafiały one do dużego kartonu i zajmowały większość miesiąca księgowego. Zdarzało się, że księgowy miał asystenta, który pomagał mu w odczytywaniu informacji i układaniu faktur chronologicznie. Następnie księgowy wprowadzał przygotowane wcześniej dokumenty do komputera.

Istnieje wiele programów, które można wykorzystać do przetwarzania danych. Najmniej przyjazne były te w systemie DOS (tzn. wprowadzane dane były przetwarzane bez użycia myszki): Księgowa przekazywała przedsiębiorcy na koniec informację o zobowiązaniach wobec urzędu.

Dowiedz się więcej na temat pracy księgowego i samej księgowości na stronie https://automatyzacjawfirmie.pl/

praca księgowego

Aktualne trendy w księgowości

Internet i jego rozwiązania online były przełomem w pracy biur rachunkowych. Księgowy nie otrzymuje już stosów papierów od klientów. Są one w formie zdjęć, skanów i plików pdf.

Zaawansowane programy księgowe potrafią odczytywać dane bezpośrednio z dokumentów, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania. Rola księgowego nie ogranicza się już do przepisywania dokumentów. Staje się osobą, która podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące rozliczeń Klienta i buduje z nim relacje. Z drugiej strony, Klient może na bieżąco widzieć wysokość podatków, jakie będzie musiał zapłacić, jeśli nie wystąpią dodatkowe koszty.

Biura starają się również nadążać za rozwojem księgowości w gospodarce. Z roku na rok możemy składać więcej deklaracji online, całkowicie bez papieru.

Oprogramowanie do księgowości online dla biur rachunkowych

Jeśli Ty również szukasz sposobu na unowocześnienie swojego biura rachunkowego i zwiększenie efektywności, możesz dowiedzieć się więcej o programie online dla biur rachunkowych.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz