Środki na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa mogą pochodzić z kredytu

Niejedno przedsiębiorstwo aktywne na polskim rynku musiało spotkać się z taką sytuacją. Dostawcy i kooperanci domagają się uregulowania zobowiązań, tymczasem klient nadal nie zapłacił za sprzedane mu produkty lub usługi. Jak w takiej sytuacji zapewnić środki finansowane na bieżące funkcjonowanie firmy? Odpowiedź jest prosta: udać się do banku po kredyt obrotowy.

Przedsiębiorstwa za świadczone usługi lub oferowane produkty mogą wystawiać klientom faktury z odroczonym terminem płatności. Oznacza to, że kontrahent reguluje płatność dopiero 30, 60 lub nawet 90 dni od otrzymania zamówionego towaru. W tym czasie producent musi jednak rozliczyć się ze swoimi dostawcami, a także pokryć inne stałe koszty funkcjonowania firmy (opłaty rachunków za media, paliwo oraz wypłaty dla pracowników i składki ZUS). Jeśli klient spóźnia się z uiszczeniem faktury, może to stanowić poważny problem dla działania przedsiębiorstwa, tym bardziej, jeśli w tym samym czasie nałożą się opóźnienia w płatnościach ze strony innych kontrahentów. Sytuacja taka może nie tylko utrudnić bieżące funkcjonowanie firmy, ale też pokrzyżować jej plany inwestycyjne np. w rodzaju zakupu nowej floty samochodowej lub modernizacji linii produkcyjnej w fabryce. Rozwiązaniem tego problemu może być dla firmy skorzystanie z usługi faktoringu lub sięgnięcie po kredyt obrotowy.

Dla jakich przedsiębiorstw banki przygotowują ofertę kredytów obrotowych?

  • Z kredytu obrotowego bieżącą działalność mogą finansować przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce i prowadzące rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami

Polskie banki obsługujące klientów biznesowych, ofertę kredytów obrotowych kierują do firm mających swoją siedzibę na terenie Polski i prowadzących rachunkowość zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości. Oczywiście nie są to jedyne kryteria, które musi spełnić przedsiębiorstwo, aby uzyskać finansowanie na prowadzenie bieżącej działalności. Firma musi również wykazać, że jej pozycja na rynku jest ustabilizowana, uzyskuje stałe dochody oraz spełnia wszystkie wymogi dotyczące zabezpieczenia kredytu, które stawia przed nią instytucja finansowa gotowa udzielić jej kredytu obrotowego. Wśród nich wymienić można:

  • przedłożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego,
  • weksle własne in blanco,
  • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym przedsiębiorstw,
  • hipotekę nieruchomości należącej do firmy.

Po spełnieniu tych  wymagań przedsiębiorstwo otrzymuje środki finansowe niezbędne do pokrycia wszystkich kosztów bieżącej działalności bez konieczności uzależniania ważnych dla jej rozwoju akwizycji od tego, czy klienci w terminie zapłacili za towary lub usługi

Kredyt obrotowy – krótkoterminowe finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa

  1. Kredyt obrotowy może zostać udzielony maksymalnie na okres 4 lat i może być odnowiony po jego pełnej spłacie.

Kredyty obrotowe dla firm zaliczane są do grupy kredytów krótkoterminowych, ponieważ banki udzielają ich na okres od 1 do 4 lat. Maksymalna kwota, która bank jest skłonny pożyczyć przedsiębiorstwu nie jest zazwyczaj odgórnie ustalana i jest każdorazowo indywidualnie negocjowana. Sztywna jest natomiast minimalna kwota finansowania. Przykładowo dla kredytu obrotowego w Deutsche Bank Polska jest to 10 tys. zł: https://www.deutschebank.pl/klienci-biznesowi/kredyty/kredyt-obrotowy/odnawialny-kredyt-obrotowy.html.

Finansowanie to nie jest udzielane wyłącznie w polskiej walucie – bank wypłaci środki także w dolarach lub euro (korzystne, jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z dostawcami z zagranicy, albo działa w branży importowo-eksportowej).  Kredyt obrotowy, w przeciwieństwie do pożyczek dla klientów indywidualnych, nie jest spłacany w miesięcznych ratach. Zgodnie z zapisami umowy kredytobiorca musi zwrócić bankowi cały kapitał przed końcem jej obowiązywania, co pozwala przedsiębiorcy – w przypadku gdy mamy do czynienia z kredytem obrotowym odnawialnym - ustalić najbardziej dogodny dla niego harmonogram spłat. Możliwe jest jednak, że bank będzie wymagać miesięcznej lub kwartalnej spłaty odsetek. Od firmy ubiegającej się o kredyt obrotowy bank może wymagać wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego oraz założenia rachunku firmowego, na który przelane zostaną środki z kredytu. Odbywa się to zwykle w kilku transzach, ale cała suma może też zostać wypłacona od razu.. Kredyt obrotowy może mieć charakter  finansowania odnawialnego, co oznacza, że po jego spłacie może zostać zaciągnięty przez przedsiębiorstwo ponownie. Oprocentowanie kredytów obrotowych różnie się w zależności od banku i może być stałe lub zmienne.

Materiał partnera zewnętrznego

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz