W jakie projekty inwestuje fundusz private equity?

Rola funduszy private equity i warunki wykupu

Fundusze private equity, które rozważają zaangażowanie kapitału w nowe przedsięwzięcie, upatrują w przyszłym biznesie przede wszystkim potencjału dla osiągnięcia wysokich zysków. Ich rolą jest wykup części udziałów przedsiębiorstwa przez menedżerów dotychczas zarządzających firmą lub spoza firmy (wykup MBI lub MBO), którym brakuje własnych środków na przeprowadzenie takiej transakcji. Po kilku latach fundusz inkasuje zysk i wycofuje się z inwestycji w momencie, kiedy firma jest już gotowa na takie zmiany.

Są branże, które w zależności od obecnych trendów rynkowych mają większe szanse na przyciągnięcie kapitału z funduszu, w celu przeprowadzenia wykupu menedżerskiego, jak np. firmy rozwijające nowoczesne technologie.

Największe szanse na wsparcie funduszami private equity mają firmy rozwijające się, których wzrost jest uwarunkowany zastrzykiem kapitału i z dużym prawdopodobieństwem można przewidzieć przyspieszenie ich rozwoju. Duże znaczenie ma także wsparcie menadżerskie, wiedza, wizja i strategia biznesowa, a także sprzyjająca koniunktura w danej gałęzi gospodarki.

Jakie sektory gospodarki najchętniej wybierają fundusze private equity?

Nie istnieją żadne sztywne ograniczenia, np. formalne, co do branż czy rodzaju działalności, których nie wspierają fundusze private equity, bądź wspierają o wiele częściej. W praktyce jednak widać, że działające na rynku polskim fundusze zazwyczaj nie inwestują w nieruchomości, działalność sprzeczną z ochroną zdrowia czy środowiska (np. produkcja broni, używek) a także w rolnictwo

Najczęściej wybieranymi i preferowanymi firmami przez fundusze private equity są branże FMCG .ochrona zdrowia

Avallon – wieloletnie doświadczenie w inwestycjach private equity

Łódzki fundusz Avallon specjalizuje się w tzw. inwestycjach kapitałowych typu MBO (ang. management buy-out). Do tego typu transakcji dochodzi w momencie, gdy dotychczasowy właściciel firmy zaczyna rozważać sprzedaż biznesu. Wtedy do gry wkraczają dotychczasowi menedżerowie, znający branżę i charakter przedsiębiorstwa od podszewki, często z wizją dalszego, prężnego rozwoju, którym brakuje pieniędzy na przejęcie firmy od dotychczasowego właściciela oraz fundusz Avallon. Rolą funduszu jest wsparcie wykupu menedżerskiego firmy z podziałem udziałów między fundusz a menedżerów. Fundusz pozostaje w spółce do momentu, w którym może z zyskiem wycofać się z inwestycji, co zazwyczaj następuje po kilku latach od zawarcia umowy.

Jak przekonać Avallon do wsparcia kapitałowego - dobrym menedżerskim biznesplanem

Eksperci i analitycy funduszu Avallon oceniają potencjał inwestycji pod różnymi aspektami. Jednym z nich jest ocena dotychczasowej pozycji firmy, która powinna być stabilna, ugruntowana i posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie. Branża, w której działa firma musi charakteryzować się potencjałem wzrostu.

Kluczem do sukcesu i dopięcia transakcji jest stworzony przez menedżerów biznesplan. Fundusz Avallon oczekuje przedstawienia rzeczowej analizy działalności firmy i perspektyw rozwoju popartych liczbami, przykładami i danymi o dotychczasowych wynikach i osiągnięciach. Dużym znaczeniem w biznesplanie ma także opis kadry zarządzającej i pracowników, których wiedza, doświadczenie i zaangażowanie będą mieć bezpośrednie przełożenie na rozwój i dalszy sukces przedsiębiorstwa. Nadrzędnym celem przedstawienia funduszowi biznesplanu jest przekonanie inwestorów o tym, że taka inwestycja ma duży potencjał zysku i będzie z dużym prawdopodobieństwem opłacalna dla każdej ze stron. Więcej aktualnych informacji o transakcjach łódzkiego funduszu znajduje się na stronie http://www.avallon.pl/.

Materiał partnera zewnętrznego

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz