Na czym polega badanie użyteczności stron internetowych?

Użyteczność to podstawowy element, który powinien być brany pod uwagę podczas projektowania stron internetowych — serwis jest w końcu przeznaczony głównie dla osób go odwiedzających, a więc wygoda jego użytkowania powinna być kwestią najważniejszą. Jak sprawdzić, czy rzeczywiście tak się dzieje? Odpowiedzią na to pytanie są badania użyteczności stron internetowych.

Badania użyteczności stron internetowych — podstawowe informacje

Strona internetowa, która została stworzona z zasadami web usability (terminem tym określana jest użyteczność serwisów internetowych w informatyce) wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest ona przejrzysta i intuicyjna dla użytkownika, wyróżnia się czytelną strukturą i nawigacją, co prowadzi do tego, że jest pozytywnie oceniana przez użytkowników i generuje ruch.

Aby strona internetowa spełniała wyżej wymienione wymagania, na każdym etapie realizacji jej projektu przeprowadzane powinny być tzw. badania użyteczności stron internetowych. W ten właśnie sposób uzyskuje się wszelkie niezbędne informacje, które dotyczą funkcjonowania danego serwisu, wraz z uwzględnieniem puntu widzenia jego użytkowników. Badania nad użytecznością można więc określić jako analizę danego serwisu oraz oczekiwań osób, które z niego korzystają. Wnioski z takiej analizy mają posłużyć do ciągłego usprawniania strony, tak aby była ona jak najlepsza.

Metody badania użyteczności stron internetowych

Jeżeli chodzi o metody badania użyteczności stron internetowych, to wyróżnia się dwa główne rodzaje — analizę ekspercką, która jak sama nazwa wskazuje, przeprowadzana jest przez specjalistów oraz testy z użytkownikami. Obie te metody pozwalają na pozyskanie informacji umożliwiających identyfikację błędów, które negatywnie wpływają na użytkowanie danego serwisu, a następnie ich usunięcie.

Analiza ekspercka to metoda badania, w której biorą udział co najmniej dwie osoby — specjaliści z zakresu projektowania stron internetowych zgodnie z zasadami web usability. Podczas przeprowadzanej analizy oceniają oni czy strona internetowa została zaprojektowana z uwzględnieniem czynników takich jak poprawność budowy serwisu, jego funkcjonalność, czytelny design i architektura informacji. Pod uwagę bierze się także układ strony oraz jej nawigację. Zaletą tej metody może być stosunkowo krótki czas, potrzebny na przeprowadzenie badania, wadą — wysoka cena.

W przypadku drugiej metody badania użyteczności mamy kilka możliwości przeprowadzenia analizy. Jedna z opcji zakłada obserwację zachowań użytkowników, którzy pod „opieką” moderatora mają za zadanie wykonać konkretne czynności w obrębie strony internetowej. Na podstawie badania można zweryfikować m.in. to czy nawigacja w serwisie jest zrozumiała. Innym rodzajem testów są badania mouseflow, w których za pomocą specjalnego narzędzia analizuje się aktywności użytkowników — narzędzie rejestruje ruchy kursora, wszelkie kliknięcia czy przewijania i na tej podstawie tworzone są mapy, odzwierciedlające wymienione aktywności. Taka analiza pozwala określić, na jakich elementach strony użytkownicy skupiają się najbardziej oraz gdzie docierają najczęściej. Informacje te są niezwykle przydatne podczas prac nad poprawą użyteczności serwisu.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz