Analiza marketingowa i jej rola w opracowywaniu planu rozwoju przedsiębiorstwa

Analiza marketingowa to skuteczne narzędzie, które wykorzystuje się do wyznaczania kierunku rozwoju firmy. Jej celem jest ocena skuteczności dotychczasowych działań marketingowych oraz znalezienie lepszego kierunku dalszego rozwoju. Prawidłowo wykonana analiza marketingowa jest w stanie określić mocne i słabe strony przedsiębiorstwa oraz wskazać ścieżki rozwoju, które warto wykorzystać dla zwiększenia sprzedaży oraz ugruntowania pozycji firmy na rynku.

Analiza czynników zewnętrznych w analizie marketingowej

Analiza marketingowa, aby była efektywna oraz kompleksowa, musi uwzględniać rozmaite czynniki. Powinny one odzwierciedlać aktualne i przyszłe możliwości oraz istniejące lub mogące pojawić się w przyszłości ograniczenia w rozwoju firmy. Czynniki, które powinny zostać uwzględnione w efektywnej analizie marketingowej, możemy podzielić na dwie grupy.

Czynniki zewnętrzne to wszystkie uwarunkowania pochodzące z zewnętrz, które wywierają mniejszy lub większy wpływ na funkcjonowanie oraz kierunek rozwoju firmy. W ich skład wchodzić mogą m. in. takie elementy, jak polityka i przepisy prawne, kierunki rozwoju branży, w której funkcjonuje konkretna firma oraz konkurencja aktualnie działająca na rynku.

Uwzględnienie w analizie marketingowej czynników zewnętrznych powala ocenić szanse na rozwój, jakie posiada firma w aktualnie panującej na rynku sytuacji oraz obrać odpowiednią drogę, aby jak najlepiej wykorzystać sprzyjające dla niej okoliczności.

Analiza czynników wewnętrznych w analizie marketingowej

Drugą grupą czynników, które powinny zostać uwzględnione w kompleksowej analizie marketingowej, są czynniki wewnętrzne. Najprościej rzecz ujmując są to wszelkie uwarunkowania wewnętrzne, jakie posiada firma. W ich skład wchodzą m. in. takie elementy, jak struktura przedsiębiorstwa oraz sposób jego zarządzania, sytuacja finansowa, możliwości inwestycyjne oraz wiele innych.

Czynniki wewnętrzne mają ogromny wpływ na możliwości rozwoju przedsiębiorstwa, a uświadomienie sobie mocnych oraz słabych stron, które tkwią w samej firmie pozwala na wprowadzenie zmian będących w stanie poprawić jej sytuację.

Analiza marketingowa SWOT

Innym sposobem na szybkie oraz bardzo przejrzyste przygotowanie kompleksowej analizy marketingowej jest wykorzystanie do tego celu praktycznego narzędzia, którym jest analiza SWOT. Bada ona zasadniczo szanse oraz zagrożenia oraz pozwala spojrzeć na firmę oraz jej działalność z szerszej perspektywy. Analiza SWOT opiera się na ocenie 4 czynników. W ich skład wchodzą:

  • mocne strony (strenghts),
  • słabe strony (weaknesses),
  • szanse (opportunities)
  • zagrożenia (threats).

Sporządzenie szczegółowej rozpiski wszystkich tych elementów pozwala lepiej uświadomić sobie atuty oraz mankamenty przedsiębiorstwa oraz ocenić szanse jego dalszego rozwoju. Analiza SWOT pomaga ponadto w odkryciu okoliczności zewnętrznych, które warto wykorzystać oraz zdaniu sobie sprawy z zagrożeń, które mają negatywny wpływ na działalność firmy.

Umiejętne przeprowadzenie analizy SWOT ma ogromne znaczenie dla planowania strategii marketingowej oraz pozwala uniknąć popełnienia kosztownych błędów, które bardzo często wynikają z niewłaściwego przeprowadzenia analizy marketingowej.

Partnerem artykułu jest firma BrandGlow oferująca: analiza marketingowa - więcej na BrandGlow.pl.

 

Artykuł zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz