Bezpieczeństwo a użytkowanie wózków widłowych

Wózki widłowe są sprzętem, służącym do transportu wewnętrznego. Stanowią one podstawowe wyposażenie magazynów, sortowni, hal produkcyjnych oraz placów budowy. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują widlaki do pracy, mają obowiązek zadbać o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to zatrudnienia operatora, utrzymywania sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim pracownikom.

Ze względu na typ napędu wyróżnia się trzy rodzaje wózków widłowych: elektryczne (akumulatorowe), gazowe i spalinowe. Pierwsze z wymienionych znajdują zastosowanie w pomieszczeniach zamkniętych ze względu na brak emisji szkodliwych spalin oraz niski poziom hałasu. Z kolei widlaki gazowe i elektryczne lepiej sprawdzą się na przestrzeniach otwartych, np. placach budowy.

Operator wózków widłowych

Wózek widłowy może być prowadzony przez osobę, posiadającą stosowne uprawnienia. Przedsiębiorca jest zobowiązany zatrudnić pracownika, który legitymuje się dokumentem operatora wózków widłowych. Taka osoba powinna mieć co najmniej wykształcenie podstawowe, a także: ukończony kurs obsługi wózków widłowych (zakończony zdanym egzaminem), prawo jazdy kategorii B oraz zaświadczenie lekarskie. Ważna jest także zgoda pracodawcy na poruszanie się widlakiem po zakładzie pracy.

Sprawdzanie stanu technicznego wózka widłowego

Przedsiębiorca ma obowiązek czuwać nad stanem technicznym sprzętu, który wykorzystywany jest w danym zakładzie pracy. Powinno to być udokumentowane w postaci regularnego wykonywania przeglądów technicznych (raz do roku). Ponadto każdy wózek widłowy powinien posiadać zgodę na eksploatację, wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Warto podkreślić, że regularne sprawdzanie stanu technicznego widlaków leży również w gestii operatora, który przed rozpoczęciem pracy, powinien dokonać oględzin sprzętu.

Zasady poruszania się wózkiem widłowym po zakładzie pracy

Każdy pracodawca, wykorzystujący wózki widłowe powinien sporządzić regulamin wewnątrzzakładowy i zobowiązać wszystkich pracowników do jego bezwzględnego przestrzegania. Powinien w nim uwzględnić zasady poruszania się wózkiem widłowym po zakładzie pracy. Dotyczy to w szczególności zachowania szczególnej ostrożności operatora wózków widłowych, nieprzekraczania maksymalnej prędkości wózka (na otwartych przestrzeniach – 25 km/h, w zamkniętych pomieszczeniach – 12 km/h), a także użytkowania wózka zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz