Dokumentacja cen transferowych. Jak uniknąć ryzyka podatkowego w transakcjach międzynarodowych?

​Dynamiczna wymiana handlowa to codzienność dla przedsiębiorstw działających na wielu rynkach. Transakcje, częste dla powiązanych podmiotów ekonomicznych, które należą do jednej grupy kapitałowej, wymagają ustalenia cen transferowych. Ceny, po których realizowane są wymiana towarów lub usług, pozwalają minimalizować ryzyko podatkowe w przedsięwzięciach między podmiotami powiązanymi. 

Dokumentacja cen transferowych – nieodłączny element transakcji podmiotów powiązanych

Ceny transferowe (TP, od ang. transfer pricing) to ceny ustalane przez powiązane podmioty gospodarcze w celach realizacji takich transakcji handlowych, jak sprzedaż towarów, usług czy praw majątkowych. Nieodłączna dla tego procesu dokumentacja cen transferowych jest zbiorem wielu informacji, a jej sporządzenie przez dane przedsiębiorstwo ma za zadanie uzasadnić zastosowanie cen transferowych w transakcjach międzynarodowych. 

Przygotowana dokumentacja cen transferowych powinna wykazywać, że przyjęte warunki transakcji – zachodzące między podmiotami powiązanymi – odpowiadają warunkom rynkowym. Czyli takim, które zostałyby zastosowane w transakcjach pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami. Z punktu widzenia organów podatkowych szczególnym ryzykiem dotyczącym podmiotów powiązanych jest przerzucanie pomiędzy nimi dochodów w celu uzyskania korzyści finansowych.

Podmioty powiązane zobowiązane są do wypełniania przepisów w zakresie cen transferowych - naruszenie przepisów grozi karami finansowymi i sankcjami podatkowymi. 

Obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych objęte są też podmioty mające siedzibę lub zarząd w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (dotyczy transakcji przekraczających określone limity).

Znaczenie dokumentacji cen transferowych w kontekście podatkowym

Właściwe sporządzenie dokumentacji to najważniejszy element minimalizacji ryzyka podatkowego w przypadku podmiotów powiązanych. Nieodłącznymi elementami dokumentacji cen transferowych są opis podmiotów powiązanych, opis transakcji analiza porównawcza lub analiza zgodności oraz informacje finansowe.

Zawarcie wymienionych elementów jest niezbędne dla stworzenia kompleksowej dokumentacji cen transferowych, która pozwala uniknąć sporów podatkowych i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. Konieczne jest przy tym nieustanne aktualizowanie dokumentacji w odpowiedzi na zmiany, co zapewnia skuteczność w minimalizowaniu ryzyka podatkowego.

Minimalizacja ryzyka podatkowego w transakcjach międzynarodowych

Dokumentacja cen transferowych stanowi istotny element w zarządzaniu ryzykiem podatkowym w międzynarodowych transakcjach biznesowych. Jako niezbędny element strategii finansowej i operacyjnej każdej organizacji działającej na arenie międzynarodowej, jej przygotowanie warto powierzyć w ręce ekspertów. Jedną z wielu firm specjalizujących się w tym obszarze jest CMT Advisory. Zespół CMT przygotowuje dokumentacje cen transferowych w sposób zapewniający ich wysokie bezpieczeństwo.

Artykuł sponsorowany

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz