Design dla przedsiębiorców. Dotacja unijna dla firm na stworzenie nowego lub ulepszenie produktu

W ramach rozmaitych programów unijnych możemy też znaleźć dofinansowanie związane ze stworzeniem nowego projektu wzorniczego, który pozwoli wprowadzić na rynek nowy lub znacznie ulepszony produkt.

2.3.5 design dla przedsiębiorców: program, którym interesują się przedsiębiorcy

Dofinansowanie obejmuje te projekty, które dotyczą usług doradczych i mają na celu stworzenie profesjonalnego designu czy projektu wzorniczego, który będzie pomocny w promocji nowego produktu, a także wprowadzeniu go na rynek. Wsparcie wynikające z projektu może dotyczyć całkowicie nowatorskiego produktu, jak też już istniejącego, ale ulepszonego. Dofinansowanie dotyczy inwestycji początkowej, która jest niezbędna do wykonania projektu. Ważnym zastrzeżeniem jest to, że produkt musi być kierowany do osób z niepełną sprawnością – kobiet w ciąży, osób słabo widzących, słabo słyszących, z niepełno sprawnościami psychicznymi czy intelektualnymi. Kolejną grupą są osoby z ograniczoną możliwością poruszania się oraz poruszające się o kulach, na wózkach inwalidzkich czy z wózkami dziecięcymi. Wsparcie może zostać przekazane celem:

• Doradztwa w zakresie stworzenia projektu, który pozwoli na wdrożenie produktu

• Doradztwa w zakresie ulepszenia już istniejącego produktu

• Realizacji projektu.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

• Profesjonalny projekt wzorniczy

• Strategie opracowania projektu i jego wdrożenia

• Testy – bez zakupu środków trwałych

• Usługi doradcze

• Realizacje inwestycji

• Zakup środków trwałych, które są niezbędne do wdrożenia produktu

• Zakup licencji czy patentów, które są wymagane przy wdrożeniu wzoru i produktu.

Projekt przewiduje budżet 70 milionów złotych. Z Dofinansowania wyłączone jest 5 regionów wschodniej Polski. Na podmioty zlokalizowane w województwie mazowieckim przeznaczono – 8 463 000 zł. W przypadku podmiotów spoza województwa mazowieckiego jest to - 61 537 000 zł. Minimalne wsparcie można uzyskać na poziomie 60 tysięcy złotych. Maksymalne – 1500000 złotych.

Sprawdź więcej na https://www.a1europe.pl/poir-2-3-5-design-dla-przedsiebiorcow/b_esvh >>

Kto pomaga w przygotowaniu projektu?

Samodzielne przygotowanie wniosku może być problematyczne zwłaszcza dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu unijnych funduszy. Dodatkowym problemem jest rozliczenie wniosku, które często jest jeszcze większym wyzwaniem niż samo jego przygotowanie. Błędne rozliczenie wniosku lub wydanie środków niezgodnie z przeznaczeniem czy też na usługi, środki trwałe nieprzeznaczone w konkursie może skutkować koniecznością zwrotu całej sumy dofinansowania. W takim przypadku ewentualny błąd może nawet skutkować likwidacją firmy – zwłaszcza w przypadku przedsiębiorstw o mniejszym kapitale własnym. Dlatego wskazane jest szukanie pomocy w zakresie tworzenia, realizacji i rozliczenia wniosku o dofinansowanie.

Współcześnie z łatwością znajdziemy firmy, które świadczą usługi w zakresie pozyskiwania unijnych funduszy czy konstruowania wniosków. W zależności od naszych indywidualnych potrzeb pomoc i usługa może polegać na wyszukiwaniu konkursów, które odpowiadają profilowi i potrzebom firmy. Niekiedy może polegać na świadczeniu usług doradczych. W takim przypadku specjaliści pomogą nam jedynie jako głos doradczy, bez świadczenia usługi, jeśli chodzi o stworzenie wniosku czy realizacje projektu. Możliwa jest też usługa kompleksowa, gdzie dana firma niejako prowadzi nas przez cały proces realizacji wniosku konkursowego, aż do jego ostatecznego rozliczenia. Oczywiście im szerszy jest zakres usług, tym większy będzie koszt, jaki będziemy zmuszeni ponieść w związku z wynagrodzeniem doradcy.

Zalet takiego rozwiązania jest wiele, ale najważniejszą jest to, że w ten sposób praktycznie eliminujemy ryzyko wynikające z popełnienia błędów przy realizacji wniosków. W niektórych przypadkach firmy doradcze biorą na siebie pełne ryzyko związane z wystąpieniem błędów. W takim przypadku dana firma nie tylko ponosi koszty ewentualnego zwrotu środków unijnych, ale też może wypłacić nam odszkodowanie wynikające z niezrealizowania projektów i tym samym utraty potencjalnych zysków.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz