Programy ERP usprawniają proces zarządzania w przedsiębiorstwach

Systemy ERP (Enterprise resource planning) możemy spotkać właściwie w każdej branży. Są jednak gałęzie gospodarki, w których okazują się być szczególnie przydatne. W przypadku firm zajmujących się handlem, ubezpieczeniami czy działających w branży budowlanej trudno dziś wyobrazić sobie brak systemu informatycznego koordynującego ich działania.

Branża budowlana

Najważniejszym dla branży budowlanej narzędziem, które zawiera niemal wszystkie programy ERP, jest moduł MRP (Material Requirements Planning), którego podstawowym zadaniem jest zarządzanie materialnymi zasobami przedsiębiorstwa. To właśnie z systemów MRP tworzonych pierwotnie do zarządzania magazynami wywodzą się programy ERP. Dzięki MRP możemy monitorować ilość materiałów potrzebnych na poszczególnych etapach budowy. Możemy zareagować, gdy się kończą, lub odwrotnie – wstrzymać zamówienie gdy stwierdzimy nadmiar danego materiału. Pozwala to bardziej efektywnie wykorzystywać powierzchnię magazynową a także skutecznie unikać przestoju w pracy.

Handel

W firmach zajmujących się handlem, zwłaszcza w tych, które działają na szerszą skalę, program ERP często stanowi fundament na którym opiera się działanie całego przedsiębiorstwa. ERP pozwala między innymi na bieżąco gromadzić i przetwarzać dane, a także dzięki modułowi CRM (Customer Relationship Management) na bieżąco odpowiadać na pytania klientów i rozpatrywać ich ewentualne skargi, a także negocjować warunki większych transakcji. System ERP pozwala również zarządzać logistyką oraz dotrzymywać ustalonych wcześniej terminów zamówień. System informatyczny jest w stanie nie tylko zadbać o efektywność działania firmy handlowej, ale również przyczynić się do zachowania dobrego wizerunku – im mniej błędów podczas pakowania towaru, im mniej opóźnień lub zapytań pozostawionych bez odpowiedzi, tym lepiej nasza firma jest postrzegana przez klientów.

Ubezpieczenia

Firmy ubezpieczeniowe, zwłaszcza te, które działają na dużą skalę i które sprzedają ubezpieczenia różnego rodzaju, to bardzo ważni użytkownicy systemów ERP. Pierwszą funkcjonalnością, która bardzo przydaje się w branży ubezpieczeniowej jest możliwość różnicowania poziomu dostępu. Wszystkie firmy które wypłacają odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu (a więc np. te, które sprzedają ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) wymagają dostarczenia przez poszkodowanego dokumentacji poświadczającej uszczerbek. Tymczasem stan zdrowia klienta stanowi daną wrażliwą, może więc być dostępny wyłącznie dla osoby zajmującej się sprawą. System ERP pomaga też w przydzielaniu zadań, np. równomiernym rozdzielaniu zgłoszeń pomiędzy likwidatorów, a także w tworzeniu analiz – zdolność do szybkiego gromadzenia i przetwarzania danych oraz narzędzia służące do tworzenia wykresów za pomocą jednego kliknięcia to nieoceniona pomoc na przykład dla analityków. 

Na zakończenie warto wspomnieć o tym, że wszystkie firmy, niezależnie od branży muszą prowadzić księgowość. Systemy ERP z narzędziami służącymi do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych i terminowego rozliczania faktur zdecydowanie poprawiają jej efektywność.

Materiał partnera zewnętrznego

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz