Czego firmy oczekują od profesjonalnych szkół językowych?

Stale zmieniające się warunki rynkowe wymuszają na firmach konieczność doszkalania językowego swoich pracowników. Podnoszenie kwalifikacji w tym zakresie dotyczy coraz częściej języka branżowego czy specjalistycznego.

Rynek pracy wymusza od pracowników ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Aby móc lepiej zarabiać, awansować oraz wykonywać swoje obowiązki pracownicze, konieczne jest stałe nabywanie nowych umiejętności dostosowanych do zmieniającego się otoczenia. Globalizacja na rynku pracy wymusza konieczność komunikowania się w innych językach, niż tylko polski. Nawet nauka języka angielskiego w podstawowym zakresie już nie wystarcza.

Oczekiwania wobec szkół językowych

Firmy coraz częściej organizują szkolenia korzystając ze wsparcia lektorów ze szkół językowych, oferujących profesjonalne szkolenia językowe. – Najczęściej poszukiwane przez pracodawców są specjalistyczne szkolenia językowe z dojazdem lektora do klienta. Mobilny lektor pozwala firmom na oszczędność czasu i pieniędzy. Organizując szkolenia na terenie firmy z dojazdem lektora, nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z przejazdem pracowników na zajęcia i z powrotem oraz czasem na to potrzebnym. Takie zajęcia organizowane są najczęściej w salach konferencyjnych firmy, najczęściej przed godzinami pracy – informuje Katarzyna Szpotakowska z L2 – Language Consulting. – Warto dodać, że pracownicy wolą tak zorganizowane szkolenia. Mniej chętnie uczestniczą w nich po pracy, kiedy muszą poświęcić prywatny czas na dojazd i zajęcia, stanie w korkach i późny powrót do domu – dodaje Ewa Chojnowska z Cambridge School of English.

Indywidualne podejście do kursanta

Pracodawcy oczekują, aby kursy językowe oferowane przez szkołę zaprojektowane były z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb kursantów. Audyt poziomujący, przeprowadzany przez metodyków Cambridge School of English, ma na celu nie tylko weryfikację stopnia zaawansowania znajomości języka obcego, ale również uzyskanie informacji dotyczących potrzeb językowych i preferencji kursantów odnośnie trybu nauki, mocnych stron, a także obszarów, na które kursanci chcieliby położyć większy nacisk. Zazwyczaj kluczowym aspektem okazuje się doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem branżowym wykorzystywanym w codziennej pracy, a zatem doskonalone są umiejętności prowadzenia negocjacji, prezentacji, profesjonalnej komunikacji mailowej. Lektorzy Cambridge School of English przygotowują zajęcia, które służą realizacji indywidualnych celów nauki w oparciu o szeroki wachlarz materiałów dydaktycznych. Nasi nauczyciele służą pomocą w rozwijaniu kompetencji językowych z zakresu języka biznesowego, prawniczego, farmaceutycznego, technicznego, informatycznego i wielu innych.

Znacząca redukcja kosztów szkoleń

Pracodawcy mogą znacząco redukować koszty szkoleń językowych, korzystając z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Jest to wydzielona cześć Funduszu Pracy, przeznaczona na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Celem działania KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby, których kwalifikacje staja się zbyt niskie w stosunku do zmieniających się potrzeb rynkowych. Szkolenia językowe dla firmy dofinansowane przez KFS pozwalają na dużą oszczędność kosztów. – Pracodawcy ponoszą jedynie 20% kosztów kursu językowego w formie wkładu własnego. Reszta finansowana jest z KFS. Co ważne, w przypadku mikroprzedsiębiorstwa, czyli pracodawcy, który zatrudnia poniżej 10 osób, kurs może być sfinansowany przez KFS w 100% – tłumaczy Ewa Chojnowska z Cambridge School of English. Trzeba jedynie pamiętać, że całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

L² – Language Consulting oraz Cambridge School of English to profesjonalne szkoły językowe oferujące dofinansowanie szkoleń językowych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, specjalistyczne i branżowe szkolenia językowe, odpowiednio wyselekcjonowaną kadrę lektorów, w tym native speakerów, kursy indywidualne i grupowe, możliwość dojazdu lektora do klienta, a także posiadające rekomendacje od swoich klientów.

 

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz