Wystawianie faktur – o czym należy pamiętać?

Faktura jest najczęstszym dokumentem poświadczającym dokonanie transakcji. Może mieć formę papierową lub elektroniczną. Aby była ona prawidłowa, powinna składać się z kilku niezbędnych elementów. W poniższym artykule podpowiadamy, o czym należy pamiętać, wystawiając faktury online.

Fakturowanie online – o czym należy pamiętać?

Decydując się na wystawianie faktur online przez specjalnie stworzony do tego program, należy pamiętać, że FV powinna być wystawiona w dwóch egzemplarzach – jednym dla nabywcy, a drugim dla osoby czy firmy wystawiającej. Generalnie podatnik może wystawić fakturę do 15. dnia miesiąca następującego po dokonaniu sprzedaży czy realizacji usługi, chociaż istnieje od tego kilka wyjątków, np. wystawianie faktur online na usługi budowlane czy remontowane powinno nastąpić do 30. dnia od daty wykonania danej usługi.

Obowiązkowe elementy faktury

Aby wystawianie faktur zostało uznane za prawidłowe, faktura VAT powinna zawierać obowiązkowe elementy, takie jak data wystawienia oraz dokonania lub zakończenia wykonania usługi lub dostawy produktów (jeżeli różni się ona od daty wystawienia FV), numer faktury, nazwa (albo imiona i nazwiska) nabywcy i sprzedawcy, ich numery NIP i adresy, jednostkowa cena netto usługi albo towaru, nazwa i liczba sprzedanych towarów albo zakres wykonanych usług, kwota rabatów, stawka podatkowa, wartość netto łączna za wystawione towary czy wykonane usługi, suma wartości sprzedaży netto plus kwota podatku od tej wartości (z podziałem na kwoty dotyczące konkretnych stawek podatkowych) oraz kwota należna ogółem.

Co to jest faktoring?

Kontrahenci zwlekający z płatnościami faktur czy też faktury z odroczonymi terminami płatności bywają prawdziwym utrapieniem niejednego przedsiębiorcy. Wychodząc im naprzeciw, wiele firm oferuje usługę tak zwanego faktoringu. Polega on na wykupieniu przez faktora (czyli ową firmę) faktur o odroczonym terminie płatności, które zostały wystawione przez faktoranta (czyli dostawcę usług lub towarów) jego odbiorcom. Faktor wypłaca faktorantowi 80-100% (minus prowizja) wartości danej faktury od razu po jej wystawieniu, a pozostała część należności jest przekazana mu po otrzymaniu przez faktora zapłaty od dłużnika (kwota ta jest pomniejszona o marżę dla faktora). Faktoring jest więc polecanym sposobem na szybkie uzyskanie niezbędnej gotówki przez firmę.

Wystawianie faktur przez elektroniczne programy na początku może się wydawać zadaniem trudnym, jednakże zdobycie niezbędnej wiedzy na ten temat i wystawienie kilku faktur z pewnością szybko uczyni je prostym.

 

Artykuł sponsorowany

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz