Pracownicze Plany Kapitałowe - co powinieneś o nich wiedzieć?

Pracownicze Plany Kapitałowe utworzono w celu zwiększenia wysokości przyszłych emerytur Polaków. Od 1 lipca 2019 roku pierwsi pracownicy mogą przystąpić do programu, uzyskując liczne bonusy za gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę. Dowiedz się więcej na temat PPK i podejmij świadomą decyzję o przystąpieniu lub rezygnacji z nich.

 

1. Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

2. Kto i kiedy może przystąpić do PPK?

3. Jakie składki będą odprowadzane na PPK?

 

Przystąpienie do PPK ma być atrakcyjnym sposobem gromadzenia własnych środków na przyszłą emeryturę dla wszystkich pracujących Polaków. Dzięki PPK emerytura ma być znacznie wyższa i pozwalać na spokojne życie po zakończeniu pracy zawodowej. Zgromadzone środki mają być wypłacane kobietom i mężczyznom już po ukończeniu 60. roku życia.

 

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe?

 

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolnym i prywatnym sposobem na długoterminowe oszczędzanie, by w przyszłości cieszyć się wyższą emeryturą. Program jest kierowany do około 11 mln obywateli, którzy samodzielnie mają wpłacać określoną część wynagrodzenia na prywatne konto. Dodatkowo gromadzone środki mają być powiększane o wpłaty od pracodawcy oraz bonusy od państwa.

 

Kto i kiedy może przystąpić do PPK?

 

PPK obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, jednak najwcześniej można przystąpić do nich 1 lipca 2019 roku. Jest to data, która obowiązuje w przypadku firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników. W tej grupie znajduje się ponad 3,3 mln wszystkich zatrudnionych w Polsce osób. Od 1 stycznia 2020 roku do PPK mogą dołączyć osoby pracujące w przedsiębiorstwach zatrudniających od 50 do 249 osób, natomiast 1 lipca 2020 roku firmy, w których pracuje od 20 do 49 osób. Najmniejsze przedsiębiorstwa oraz jednostki sektora finansów publicznych z PPK będą korzystać od 1 stycznia 2021, dołączając do programu jako ostatni.

 

Dzięki takiemu rozwiązaniu, do Pracowniczych Planów Kapitałowych będą mogły dołączyć wszystkie pracujące osoby w kraju, bez względu na miejsce zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia. Pracownicy zostaną przypisani do PPK automatycznie, lecz ze względu na dobrowolność programu istnieje możliwość zrezygnowania z uczestnictwa w każdym momencie. W przypadku rezygnacji, pracodawca co cztery lata będzie informował pracownika o możliwości przystąpienia do programu i płynących z tego korzyściach. Pracownik może wtedy ponownie zadecydować, czy chce dołączyć do PPK, czy też nie. Więcej o korzyściach z PPK dowiesz się na https://www.nn.pl/dla-firmy/ppk.

 

Jakie składki będą odprowadzane na PPK?

 

Podstawowa składka do PPK będzie wynosiła co miesiąc 2 procent wynagrodzenia, które stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracownika. Dodatkowo pracodawca dołoży co miesiąc na konto PPK 1,5 procent wynagrodzenia swojego podwładnego. Jeżeli wynagrodzenie podwładnego jest niższe lub równe 120 proc. wynagrodzenia minimalnego w danym roku, może dokonywać wpłaty na PPK w wysokości niższej niż 2 proc. wynagrodzenia, lecz nie mniejszej niż 0,5 proc. Ponadto pracodawca podpisując umowę z PPK, może zadeklarować, że będzie dokonywał dodatkowej wpłaty dla każdego pracownika w wysokości do 2,5 proc. Do dokonywania wpłaty dodatkowej mają prawo również sami pracownicy. Jej wysokość może sięgać do 2 procent wynagrodzenia miesięcznego. Sumując, każdy pracownik może co miesiąc otrzymywać na swoje konto w Pracowniczych Planach Kapitałowych od 4 do 8 procent wynagrodzenia. W ten sposób ma szanse odłożyć na emeryturę pokaźną kwotę, która wzrośnie jeszcze bardziej dzięki dopłatom z budżetu państwa.

Artykuł sponsorowany

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz