Ubezpieczenie ochronne dla pracowników – dlaczego warto?

Grupowe ubezpieczenie ochronne to bogaty zestaw korzyści zarówno dla pracodawców, jak i zatrudnianych przez nich pracowników. Sprawdź, co składa się na ten zestaw i na czym dokładnie polega taki produkt ubezpieczeniowy.

Pracownicze ubezpieczenie ochronne to nic innego, jak zawierane przez pracodawcę grupowe ubezpieczenie na życie, do którego mogą przystąpić jego pracownicy. Polisa ta, ma za zadanie przede wszystkim chronić finansowo najbliższych ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Jeśli to nastąpi, ubezpieczyciel wypłaca osobom uprawnionym  należne świadczenie. Zwykle wybierane są jednak bardziej rozbudowane warianty ochrony, które zapewniają dodatkowo wsparcie finansowe w razie np. poniesienia uszczerbku na zdrowiu, ciężkiej choroby, wypadku skutkującego niezdolnością do pracy, śmierci współmałżonka lub rodziców, czy też narodzin dziecka osoby ubezpieczonej.

Produkt skrojony na miarę potrzeb pracodawcy i pracownika

Jedną z najważniejszych zalet grupowej polisy pracowniczej jest jej elastyczna konstrukcja tzn. fakt, że można dostosować jej parametry do faktycznych potrzeb zarówno zakładu pracy, jak i pracowników. Przykładowo, w przypadku ubezpieczenia ochronnego Open Life wygląda to tak, że pracodawca– na etapie negocjowania kształtu oferty – ustala m.in. zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz wielkość potencjalnych świadczeń (szczegóły oferty na www.openlife.pl) a także wysokości miesięcznych składek. W ten sposób, decyduje więc zarazem o ostatecznym kształcie programu ubezpieczeniowego dedykowanego dla jego pracowników oraz członków ich rodzin. Co istotne, pozostawia przy tym każdemu pracownikowi możliwość wyboru konkretnego wariantu ochrony. Uściślając, zatrudniony sam określa, do którego spośród kilku udostępnionych mu wariantów ubezpieczenia chciałby przystąpić.

Proste procedury i mało formalności „medycznych”

Podkreślenia wymaga fakt, że niektóre polisy grupowe, takie jak grupowe ubezpieczenie pracownicze Open Life, wiążą się ze znacznie mniejszą ilością formalności „medycznych”, niż indywidualne polisy na życie. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Open Life, w okresie „promocyjnym” zwalnia z obowiązku wypełniania ankiety medycznej – są do tego zobligowani jedynie ci pracownicy, którzy przystępują do umowy w późniejszym czasie. Indywidualnym polisom na życie praktycznie zawsze towarzyszy zarówno ocena zdrowotna, jak i konieczność przeprowadzania badań lekarskich czy uzupełnienia ankiety medycznej.

Warto podkreślić, że w przypadku ubezpieczeń ochronnych pracodawca może dodatkowo ubiegać się o zniesienie lub przynajmniej częściowe skrócenie obowiązujących zgodnie z warunkami ubezpieczeń okresów karencji. Ponadto, może również w razie potrzeby, tuż przed każdą rocznicą zawarcia umowy polisy, zmienić jej wybrane parametry, np. zakres ochrony czy wysokość sum ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie ochronne dla pracowników – co zyskuje pracodawca?

W dzisiejszych czasach, oferowanie pracownikom takich udogodnień, jak możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie, staje się po prostu standardem. Zatrudnieni postrzegają je jako atrakcyjny dodatek do wynagrodzenia, będący wyrazem troski o ich bezpieczeństwo finansowe. To również jeden z tych kilku podstawowych benefitów, które nie tylko kształtują pozytywny wizerunek pracodawcy, ale sprawiają, że może on zainteresować swoją ofertą pracy wykwalifikowanych, cenionych specjalistów.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz