Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy również dla bezrobotnego

Świadectwo pracy to podstawowy dokument, który umożliwia nam podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy lub uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca jest zobowiązany do wystawienia tego dokumentu najpóźniej 7 dni od zakończenia lub rozwiązania umowy. Jeśli tego nie zrobi, może spotkać go kara finansowa. Czym jest świadectwo pracy, komu przysługuje i dlaczego jest takie ważne? Czytajcie!

Czym jest świadectwo pracy?

Świadectwo pracy to najważniejszy dokument, który potwierdza zatrudnienie pracownika. Jest ono niezbędne podczas podejmowania pracy u kolejnego pracodawcy, a także jest podstawą uzyskania zasiłku , jak tłumaczy Izabela Foltyn - specjalistka z portalu www.praca-jastrzebie.pl. Ten dokument wydawany jest nie tylko pracownikom na umowie o pracę na czas nieokreślony, lecz także wszystkim tym, którzy pozostawali zatrudnieni na tak zwanych „czasówkach”. Nie jest istotne również to, w jaki sposób zakończyła się współpraca. Mogło to być wygaśnięcie umowy lub zerwanie jej przez którąś ze stron. W każdym z tych przypadków  jest to dokument obowiązkowy.

Kiedy otrzymasz świadectwo pracy?

Najczęściej świadectwo pracy wręczane jest pracownikowi w ostatnim dniu jego pracy do rąk własnych. Jeśli jest to niemożliwe, może je odebrać wskazana osoba lub może być ono wysłane pocztą. Jeśli zakończenie umowy zostało spowodowane śmiercią pracownika, to zostaje ono włączone do akt osobowych zmarłej osoby. Czy pracodawcę obowiązują jakieś terminy? Oczywiście, że tak. Świadectwo pracy powinno trafić do pracownika najpóźniej w terminie 7 dni po rozwiązaniu lub zakończeniu umowy. 

Co zawiera świadectwo pracy?

Świadectwo pracy powinno zawierać najważniejsze informację o zatrudnieniu pracownika. Co powinno się więc w nim precyzyjnie znaleźć. Musi to być oczywiście okres i rodzaj wykonywanej pracy. W dokumencie nie może również zabraknąć informacji o zajmowanym stanowisku i trybie rozwiązania umowy. Znaleźć się tu również muszą informacje, dzięki którym możliwe będzie ustalenie uprawnień pracowniczych, czyli między innymi ilość wykorzystanych dni urlopowych, a także wysokość składek. Na życzenie pracownika możliwe jest umieszczenie w świadectwie pracy informacji o wysokości wynagrodzenia. Jeśli coś budzi nasze wątpliwości, możemy zwrócić się w ciągu dni z prośbą o korektę. Jeśli zostanie ona odrzucona, to może zgłosić się w tej sprawie do sądu pracy.

Komu przysługuje świadectwo pracy?

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy wszystkim pracownikom, którzy zostali zatrudnieni na umowę pracę, niezależnie od tego, czy są tu umowy czasowe czy na czas określony. Ponadto do wystawienia świadectwa pracy zobowiązane są agencje pośrednictwa pracy. Pracodawca nie musi natomiast wystawiać świadectwa pracy pracownikowi, z którymi podpisuje kolejną umowę o pracę zaraz po wygaśnięciu poprzedniej.

Nieco gorzej prezentuje się niestety sytuacja osób, które były zatrudnione na umowę o dzieło lub zlecenie. W takim wypadku pracodawca nie ma obowiązku wystawienia takiego dokumentu, jednak może to zrobić. Należy jednak mieć na uwadze to, że jest to jedynie potwierdzenie wykonywania pracy w danym zawodzie, które nie uprawnia do wnioskowania o zasiłek.

Odszkodowanie za niewydanie świadectwa pracy

Brak dotrzymania terminów może wiązać się z karą finansową dla pracodawcy, o czym można poczytać np. tutaj. Nie jest to jednak proste do wyegzekwowania, ponieważ pracownik musi w tym wypadku udowodnić, że brak świadectwa pracy był główna przyczyną nie podjęcia pracy u innego pracodawcy. Ponadto w takim wypadku wyliczenie kwoty odszkodowania musiałoby się opierać na kwocie przyszłej wypłaty. Musiałaby być ona znana. Nie mniej jednak takie sytuacje się zdarzają. Ponadto pracodawca może być pociągnięty do odpowiedzialności przez sąd pracy, jeśli nie uwzględni wniosku o poprawienie błędów w świadectwie pracy.

Brak świadectwa pracy uniemożliwia również dopełnienie formalności związanych z rejestracją jako osoba bezrobotna i opóźnia wypłatę zasiłku. W tym przypadku kwota jest znana, więc znacznie łatwiej wyliczyć wysokość odszkodowania.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz