Cykl Deminga – klucz do skutecznego zarządzania jakością

Każdy, kto musi zarządzać projektami chce, by były one w jak największym stopniu zoptymalizowane i przebiegały sprawnie. Aby zweryfikować to, co jeszcze można byłoby poprawić, a następnie wprowadzić zmiany, trzeba się odpowiednio przygotować. Przydatny do tego będzie Cykl Deminga, który szybko pokaże, w czym tkwią problemy i co z nimi można zrobić.

Cykl Deminga, nazywany inaczej Kołem Deminga albo Cyklem PDCA jest podejściem uniwersalnym i można go z powodzeniem stosować w każdej dziedzinie, w której występują projekty. Kieruje się prostymi zasadami, a jednocześnie jest uważany za najskuteczniejszy, dlatego  chętnie wykorzystuje go wielu przedsiębiorców.

Jak wykorzystać Cykl Deminga?

Najważniejsza idea polega na tym, by znaleźć najbardziej optymalne sposoby na udoskonalenie działań i procesów. Rozpocząć trzeba od sprecyzowania tego, jaki cel chcemy zrealizować. Jest to etap planowania, w którym należy punkt po punkcie wyszczególnić prace istotne dla powodzenia przedsięwzięcia. Wymienia się wszystko od początku do końca, z zachowaniem prawidłowej sekwencji wykonywania. Uwzględnia się też problemy, jakie można napotkać po drodze i najkorzystniejsze rozwiązania. Nic nie może zostać pominięte, dlatego, że w odniesieniu do początkowego planu będą odbywały się pozostałe etapy.

Kiedy wszystko jest jasno określone, czas na wykonanie, czyli postępowanie według znajdujących się w planie punktów. Jest to ta faza, w której można testować, sprawdzać, analizować poszczególne warianty i to, czy dają pożądany skutek. Proces się zakończył, wszystko zrobione zgodnie z planem, zatem można przejść do podsumowania! Etap trzeci, czyli sprawdzanie, to właśnie weryfikacja tego, jakie były założenia, a jak wyglądało ich wykonanie w praktyce. Istotne są wszystkie odchylenia i różnice. Na tej podstawie można zweryfikować, które prace rzeczywiście mogą przebiegać sprawniej. Na koniec trzeba wdrożyć to, co udało się udoskonalić. Etap czwarty, usprawnianie, jest tą fazą, w której wdrażane są zmiany. Muszą być one monitorowane, aby wychwycić wszystkie ewentualne rozbieżności. Jeżeli zaczynają się pojawiać różnice, trzeba sprawdzić i przeanalizować, gdzie tkwi przyczyna.

Szerokie zastosowanie

Cykl Deminga ma wiele postaci, a jego forma zależy w dużej mierze od tego, jakie są cele planowanych usprawnień i kto jest ich uczestnikiem. Patrząc na panującą na każdym rynku konkurencyjność, szybkość reakcji i jak najwyższy stopień optymalizacji procesów, jest sprawą kluczową. Cykl Deminga nie tylko przełoży się na lepszą wydajność, ale również na motywację wśród personelu, który chętniej będzie chętniej działał na rzecz poprawy funkcjonowania firmy. W większych przedsiębiorstwach Cykl Deminga jest standardem, jednak jest na tyle prosty, że można go zastosować niemal wszędzie. Przeprowadzenie wszystkich etapów pozwoli na wykrycie problemów, o których zarządzający być może nie wiedzieli. Dzięki temu łatwiej będzie można wprowadzić działania naprawcze, a ich skuteczność również może zostać zweryfikowana przez Koło Deminga.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz