Jak rozliczyć PIT przez urząd skarbowy?

15 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych przez podatników od 1 stycznia 2016 r.

Głównym celem zmiany jest ułatwienie życia podatnikom i przerzucenie ciężaru sporządzania rocznego zeznania podatkowego PIT z podatników na administrację podatkową. Ułatwienie jest dedykowane wszystkim tym, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników lub organów rentowych, czyli ZUS i KRUS (również tym odliczającym ulgi podatkowe). Zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych niektórzy z nas, po spełnieniu warunków i wypełnieniu PIT WZ, mają możliwość wnioskowania do urzędu skarbowego o rozliczenie dochodów  bezpośrednio przez fiskus.

Wniosek o rozliczenie podatku PIT WZ można składać wyłącznie przez Internet

Może to być za pośrednictwem Portalu Podatkowego i skrzynkę ePUAP; Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy można będzie także przesłać korzystając z aplikacji e-Deklaracje. Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów zmiany dotyczą również osób uzyskujących dochody z ZUS i KRUS,czyli emerytów i rencistów, jednak tylko tych, którzy nie korzystają z żadnych ulg podatkowych, a mają zamiar skorzystać z przywileju przekazania 1 %. podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Wypełniając oświadczenie PIT OP mogą wskazać KRS wybranej przez siebie organizacji a urząd skarbowy przekaże kwotę na odpowiednie konto. Oczywiście wszyscy, którzy nie zechcą skorzystać z nowej możliwości, mogą pozostać przy obecnym sposobie rozliczenia dochodów. Pierwszym krokiem podatnika w kierunku powierzenia rozliczenia dochodów urzędnikowi skarbowemu, jest przesłanie w formie elektronicznej odpowiedniego  druku, jakim jest wniosek WZ. Można to zrobić w terminie od 15 marca do 18 kwietnia między innymi za pośrednictwem portalu podatkowego Ministerstwa Finansów lub bankowości elektronicznej. Więcej informacji można uzyskać pod tym linkiem https://www.pitax.pl/wniosek-o-rozliczenie-pit-przez-urzad-skarbowy/

Jakie dane zawiera nowy PIT-WZ?

Żeby pracownik urzędu skarbowego mógł rozliczyć nasze dochody i przesłać na adres e-mail gotowy PIT 37, musimy podać w PIT WZ takie dane, jak:

- dane identyfikacyjne podatnika a w przypadku wspólnego rozliczenia, również  dane identyfikacyjne małżonka

- informacja na temat kosztów uzyskania przychodów (czy podatnik korzystasz z podstawowych, czy podwyższonych)

- informacja o tym, czy podatnik korzysta  z ulgi rehabilitacyjnej,

- informacja o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

- informacja o kwocie ulgi na dzieci

- nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego,

- adres poczty elektronicznej, na który urząd skarbowy powinien przesłać  informację o sporządzeniu zeznania podatkowego.

Kiedy otrzymam wypełniony przez fiskus  PIT?

Nie później niż za pięć dni od dnia przesłania PIT WZ urzędnik prześle na wskazany przez podatnika adres e-mail przygotowany druk PIT do akceptacji. Podatnik ma prawo zaakceptować lub odrzucić wypełnioną deklarację. Jeśli złożymy formularz PIT-WZ w roku 2017 ( będzie dotyczył dochodów uzyskanych w 2016 roku) będziemy mieli możliwość odliczenia kosztów uzyskania przychodów, ulgi rehabilitacyjnej oraz ulgi na dzieci. Jednak w następnych latach planowane jest rozwiązanie umożliwiające odliczenie za pomocą PIT WZ  większej liczby ulg od podatku i od dochodu.

Według szacunków Ministerstwa Finansów jeszcze  w tym roku podatkowym z nowego udogodnienia, jakim jest wypełnienie PIT przez urząd skarbowy może skorzystać do 25 procent podatników składających deklarację podatkową PIT-37. Następne lata powinny przynieść około  10 procentowy przyrost osób chętnych na takie ułatwienie. Jednocześnie wskazuje się na oszczędności w budżecie, które w ciągu najbliższych sześciu lat mogą wynieść ok. 20 mln zł.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz