Aktualności

Innowacje

Finansowanie zakupów w mikroprzedsiębiorstwach

Finansowanie zakupów w mikroprzedsiębiorstwach, czyli jak terminowo regulować własne zobowiązania bez względu na okoliczności W Polsce bardzo częstą praktyką jest odraczanie terminu płatności – o dwa tygodnie, miesiąc a czasem nawet kwartał. Dla dużych firm nie jest to...

Innowacje

Kto może otworzyć startup?

​ W ostatnich latach startupy stały się bardzo popularnymi formami przedsiębiorstw, które w większości przypadków wyróżniają wyjątkowymi innowacjami, a z drugiej strony niewielkimi możliwościami ze względu na brak kapitału. Wyjaśniamy, czym jest startup i kto może go otworzyć...