Czym jest pożyczka z gwarantem?

Ważną przeszkodą na drodze do otrzymania kredytu lub pożyczki jest niska zdolność kredytowa, czyli wątpliwa możliwość spłaty zobowiązania w umownym terminie. Dla obu stron – klienta, jak i instytucji finansowej, są to mało przyjemne okoliczności. Na szczęście wiele banków oraz firm proponuje konsumentom tzw. pożyczkę z gwarantem. Czym jest ten rodzaj zobowiązania? Kto może poręczyć za kredytobiorcę? Jakie warunki musi spełnić gwarant?

Potencjał finansowy wnioskodawcy jest jednym z głównych kryteriów, jakie są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu środków. Gdy podmiot świadczący usługę ma wątpliwości co do wypłacalności przyszłego dłużnika, może zażądać gwarancji. W takim przypadku kredytobiorcy nie pozostaje nic innego, jak znaleźć jednego lub dwóch żyrantów, którzy spełniają określone warunki.

Przy kredycie i pożyczce

Instytucję poręczenia stosują zarówno banki, jak i firmy udzielające wsparcia finansowego. Swoistym odpowiednikiem zobowiązania z żyrantem, pod kątem samej idei, jest pożyczka pod zastaw nieruchomości lub samochodu. Pożyczkodawca zyskuje tym samym gwarancję zwrotu środków wraz z naliczonymi odsetkami. Jeśli osoba zaciągająca należność nie odda określonej kwoty w konkretnym terminie, obowiązek taki spoczywa na poręczycielu. Bank może domagać się od niego uregulowania raty kredytu, a ten odpowiada za kredyt swoim majątkiem.

Kiedy potrzebna gwarancja?

Konieczność zabezpieczenia pożyczki czy kredytu następuje wówczas, gdy wnioskodawca nie może pochwalić się wystarczającą zdolnością kredytową albo zachodzi podejrzenie, że w przyszłości nie będzie w stanie spłacić długu. Poręczenie pomaga ponadto w uzyskaniu większej kwoty pożyczki. W wielu przypadkach także, dzięki podpisowi żyranta, pożyczkobiorca może liczyć na niższy koszt całkowity zobowiązania oraz elastyczniejszy okres kredytowania. 

Kto może być poręczycielem?

Najkrócej mówiąc, gwarant musi spełnić takie same warunki jak wówczas, gdyby sam starał się o pożyczkę. Jego historia kredytowa powinna świadczyć o odpowiedzialności i wiarygodności. Instytucja finansowa sprawdzi dane poręczyciela w rejestrach dłużników. Bardzo często firmy pożyczkowe uzależniają możliwość zabezpieczenia wierzytelności od posiadania przez żyranta na przykład nieruchomości, którą można dodatkowo zastawić.

Współpraca dla wspólnego dobra

Pożyczka z gwarantem jest specyficznym typem zobowiązania, w którym ogromną rolę odgrywa wzajemne zaufanie między pożyczkobiorcą a poręczycielem. Wiele firm decyduje się na wariant, w którym przelewa środki na konto żyranta, a ten dopiero przekazuje je dłużnikowi. Najważniejszą rzeczą wydaje się więc porozumienie. To z tego powodu gwarantem powinna być osoba dobrze znana pożyczkobiorcy.

Czy warto?

Na zaciągnięcie zobowiązania z poręczeniem decyduje się coraz więcej osób. To rozwiązanie korzystne finansowo – można otrzymać pożyczkę na lepszych warunkach i dłuższy czas spłaty. Czy pożyczka z gwarantem dotyczy także firm? Szczegóły warto sprawdzić na https://www.ratkomat.pl/dla-firm/.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz