Biznes w zgodzie z naturą

Dbanie o środowisko naturalne to w dzisiejszych czasach już nie tylko moda, ale wręcz konieczność. Stopień zanieczyszczenia wody, gleby oraz powietrza nieustannie rośnie. Zasoby takie jak węgiel i gaz powoli ulegają wyczerpaniu, a ciągły rozwój cywilizacji zwiększa nasze zapotrzebowanie na energię. Aby zahamować destrukcję naszego środowiska musimy kompleksowo wdrażać działania ekologiczne we wszystkich obszarach.

Bardzo ważne jest przede wszystkim wprowadzenie systemów zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwach. Szczególnie istotne są firmy, które działają w branżach, które mają wyjątkowo niekorzystny wpływ na środowisko naturalne np. duże zakłady przemysłowe.

Zarządzanie środowiskowe

Certyfikacja ISO 14001 dotyczy systemu zarządzania środowiskowego. Jest on nacelowany na ograniczenie negatywnego wpływu organizacji na otoczenie naturalne. Zgodnie z tą normą konieczne jest zminimalizowanie poziomu pobieranej energii, wody oraz surowców oraz zwiększenie efektywności wykorzystania tych zasobów. Dzięki temu spada też ilość powstających w zakładzie odpadów i zanieczyszczeń. Certyfikacja ISO 14001 wiąże się także z korzyściami wizerunkowymi oraz wzrostem poziomu zaufania klientów oraz partnerów biznesowych. Aby dowiedzieć się więcej o systemie zarządzania środowiskowego warto wejść tutaj: http://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/certyfikacja_iso_14001

Dobra energia

Kolejnym krokiem jest certyfikacja dotycząca zarządzania energią. Dzięki wdrożeniu normy IS0 50001 w firmie energia jest pod ścisłą kontrolą. Zapotrzebowanie oraz realne zużycie energii jest analizowane, a następnie wdrażanie są rozwiązania optymalizacyjne. Dzięki ograniczeniu zużycia prądu oraz ciepła można nie tylko ograniczyć powstające w zakładzie zanieczyszczenia, a także zaobserwować spadek kosztów operacyjnych. Dodatkowo norma kładzie nacisk na zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Oczywiście uzyskanie certyfikacji systemu zarządzania energią wiąże się też z wzrostem prestiżu organizacji.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz