Inwestycja w złoto

Duże wahania na światowych giełdach, rosnąca inflacja, społeczno-polityczne napięcia w wielu częściach świata… – to tylko kilka z czynników, które skłaniają inwestorów do inwestowania w złoto lub zwiększenia dotychczasowego zaangażowania w szlachetnym kruszcu. Dlaczego realizacja takiej strategii to rozsądny pomysł także dla drobnego inwestora? Jak inwestować w złoto i jakich błędów się wystrzegać?

Dlaczego inwestycja w złoto to dobry pomysł?

Złoto w przeciwieństwie do wielu innych aktywów finansowych traktowane jest jako pieniądz, dlatego też zwolnione jest z podatku VAT. Traktowanie złota jako waluty, a nie surowca, nie jest jednak jedynym argumentem, który przemawia na jego korzyść. Dla wielu inwestorów szczególnie istotny jest fakt, iż szlachetny kruszec jest odporny na inflację. Występuje w przyrodzie w ograniczonej ilości, a jego zasoby systematycznie się kurczą, dzięki czemu perspektywy wzrostu cen złota w długiej perspektywie czasowej rysują się bardzo optymistycznie. Czyni to ze złota nie tylko doskonały nośnik wartości, ale również inwestycję umożliwiającą wypracowanie ponadprzeciętnych zysków.

Niezwykle istotna w przypadku inwestycji w złoto jest również możliwość dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Złoto jest odwrotnie skorelowane z kursem dolara amerykańskiego, zyskuje na wartości w momencie, kiedy światowe indeksy nurkują na skutek rynkowych turbulencji bądź decyzji politycznych, dlatego skutecznie redukuje poziom ryzyka portfela.

O tych i wielu innych czynnikach przemawiających na korzyść inwestowania w szlachetny kruszec pisze m. in. Mennica Polska: https://www.mennica.com.pl/produkty-inwestycyjne/dlaczego-warto-inwestowac-w-zloto

Inwestowanie w złoto – jak się za to zabrać?

Inwestować w złoto można obecnie na przynajmniej kilka różnych sposobów. Klasyczną i najbardziej popularną wśród inwestorów formą lokowania nadwyżek finansowych w złocie jest zakup kruszcu w fizycznej postaci. Na korzyść takiej strategii przemawia fakt, iż inwestycja w złoto jest zwykle dyktowana chęcią uniezależnienia się od zmiennych rynków finansowych. Zakup monet bulionowych bądź sztabek złota pozwala doskonale ten cel realizować.

Istnieje jednak kilka innych, alternatywnych możliwości inwestowania w złoto. Mowa o inwestycji w tzw. złoto papierowe, a więc wszelkiego rodzaju papiery wartościowe związane z kruszcem bądź firmami, które zajmują się jego wydobyciem i przetwarzaniem. Kontrakty terminowe, opcje czy akcje związane w jakikolwiek sposób z rynkiem złota nie stanowią jednak tak skutecznego zabezpieczenia jak złoto w fizycznej postaci. Jego posiadanie i przechowywanie we własnym zakresie jest zdecydowanie bardziej pewną i dyskretną formą zabezpieczenia posiadanego majątku i ewentualnego przekazania go kolejnym pokoleniom.

Po wyborze optymalnej formy inwestowania w złoto, niezwykle istotne jest znalezienie odpowiedniego oferenta. W przypadku złota papierowego będzie to np. bank, zaś w przypadku złota fizycznego bank bądź alternatywny dealer kruszcu. Jedynym w Polsce producentem złota inwestycyjnego jest Mennica Polska, jednak jego dystrybucją zajmują się również lokalne mennice oraz wyspecjalizowane firmy.

Błędy, których należy unikać

Pomimo faktu, iż inwestowanie w złoto jest powszechnie uznawane za najlepszy sposób na zabezpieczenie wartości zgromadzonego majątku, trzeba się liczyć z ryzykiem, które przypisane jest tej formie inwestowania. Najskuteczniejszym sposobem na ograniczenie tego ryzyka jest unikanie najczęstszych błędów, popełnianych przez inwestorów. Każdy inwestor zainteresowany złotem powinien być świadomy tego, że:

- złoto to przede wszystkim ochrona kapitału, zatem nie należy jej traktować jako inwestycji z ogromnym potencjałem na zysk;

- złoto to inwestycja długoterminowa – inwestowanie w kruszec w krótkim horyzoncie czasowym mija się zwykle z celem;

- emocje to najgorszy z możliwych doradców – sezonowe, mniejsze bądź większe wahania cen są czymś naturalnym;

- złoto w postaci monet bulionowych i sztabek to najlepsza inwestycja – biżuterii oraz powszechnie reklamowanych produktów należy unikać;

- na rynku nie brak nieuczciwych dealerów – złoto warto kupować wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży;

- duże jednorazowe zakupy to ryzykowana strategia – rozsądniej jest kupować szlachetny kruszec w mniejszych ilościach i korzystać ze strategii średniej ceny.

Kierowanie się kilkoma wymienionymi powyżej wskazówkami z pewnością pozwoli zmniejszyć ryzyko i uczynić ją dla inwestora znacznie bardziej satysfakcjonującą. Nie zmienia to jednak faktu, iż przed dokonaniem inwestycji w złoto, warto zaznajomić się ze specyfiką rynku i sposobami wyceny złota. Inwestowanie w produkty, które pozostają dla inwestora zagadką, nigdy nie będzie dobrą strategią inwestycyjną.

 

Materiał partnera zewnętrznego

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz