Ciągłe doskonalenie jakości zwiększa zyski – certyfikat ISO 9001

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 pozytywnie wpływa na poziom towarów i usług. Stawia na zorientowanie na klienta, angażuje pracowników, traktuje działania firmy procesowo i poprawia warunki współpracy z dostawcami. Certyfikat ISO 9001 zwiększa zyski i konkurencyjność na rynku.

Systemy norm opracowywane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną – w skrócie ISO (z angielskiego International Organization of Standarization) – są znane i akceptowane na całym świecie. Przestrzeganie ustalonych norm pozwala uzyskać certyfikaty, w tym ceryfikat ISO 9001, czyli systemu zarządzania jakością.

Wzrost jakości dzięki normie ISO 9001

Norma ISO 9001 prowadzi do znacznego wzrostu jakości produktów i usług firmy, która stosuje system zarządzania jakością. Dzięki temu zwiększa się zadowolenie klientów i ich liczba. Utrzymywana wysoka jakość jako standard podnosi prestiż przedsiębiorstwa. Sprawia to, że klientów przybywa i zwiększa się konkurencyjność.

Wzrost jakości towarów i usług możliwy jest dzięki wprowadzeniu międzynarodowych norm dotyczących zarówno oferty, jak i organizacji w firmie i metod jej działania. Pierwszym krokiem jest zorientowanie na klienta. Należy poznać jego preferencje i dostosować swoją ofertę tak, by spełniać stawiane wymagania.

Istotne jest także jasne i precyzyjne określenie kierunków rozwoju firmy. Norma wymaga też procesowego podejścia w zarządzaniu. Oznacza to, że różne procesy na poszczególnych etapach powinny być traktowane jako całość i ciągle doskonalone. Dzięki temu prowadzone działania stają się bardziej efektywne i spójne. Ma to pozytywny wpływ na wydajność przedsiębiorstwa.

Aby jednocześnie podnieść jakość produktów i usług oraz zaangażować w rozwój firmy pracowników, należy jasno określić kompetencje zatrudnionych osób. Wyznaczenie zadań i nałożenie konkretnych obowiązków oraz wskazanie zakresu odpowiedzialności zwiększa wydajność pracowników i pozwala maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Przejrzyste zasady panujące w przedsiębiorstwie sprawiają też, że wśród osób zatrudnionych rośnie zadowolenie z pracy.

Norma ISO 9001 wymaga również ustalenia relacji z dostawcami korzystnych dla obu stron. Dzięki zawartemu porozumieniu można uzyskiwać niezbędne materiały czy usługi w atrakcyjnej cenie i wysokim standardzie. Zwiększa to stabilność firmy i podnosi jakość oferty.

Efektem wdrożenia normy ISO 9001 i jej utrzymania jest wzrost jakości towarów i usług, konkurencyjności na rynku polskim i międzynarodowym. Dzięki temu zwiększają się zyski z prowadzonej działalności i prestiż firmy.

Przebieg procesu certyfikacji i postępowanie po uzyskaniu certyfikatu

Żeby uzyskać certyfikat, firma powinna wdrożyć wymagania normy ISO 9001 i poddać się auditowi przeprowadzanemu przez zespół auditorów jednostki certyfikującej, np. Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Raport z kontroli poddaje się weryfikacji i jeśli ocena działań firmy jest pozytywna – przyznaje się certyfikat.

Następnie jednostka wydająca certyfikat prowadzi nadzór nad wdrożonym systemem przez cały okres ważności certyfikatu, zalecając jego korektę, gdy zaczyna odbiegać od normy.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również