Ciągłe doskonalenie jakości zwiększa zyski – certyfikat ISO 9001

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 pozytywnie wpływa na poziom towarów i usług. Stawia na zorientowanie na klienta, angażuje pracowników, traktuje działania firmy procesowo i poprawia warunki współpracy z dostawcami. Certyfikat ISO 9001 zwiększa zyski i konkurencyjność na rynku.

Systemy norm opracowywane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną – w skrócie ISO (z angielskiego International Organization of Standarization) – są znane i akceptowane na całym świecie. Przestrzeganie ustalonych norm pozwala uzyskać certyfikaty, w tym ceryfikat ISO 9001, czyli systemu zarządzania jakością.

Wzrost jakości dzięki normie ISO 9001

Norma ISO 9001 prowadzi do znacznego wzrostu jakości produktów i usług firmy, która stosuje system zarządzania jakością. Dzięki temu zwiększa się zadowolenie klientów i ich liczba. Utrzymywana wysoka jakość jako standard podnosi prestiż przedsiębiorstwa. Sprawia to, że klientów przybywa i zwiększa się konkurencyjność.

Wzrost jakości towarów i usług możliwy jest dzięki wprowadzeniu międzynarodowych norm dotyczących zarówno oferty, jak i organizacji w firmie i metod jej działania. Pierwszym krokiem jest zorientowanie na klienta. Należy poznać jego preferencje i dostosować swoją ofertę tak, by spełniać stawiane wymagania.

Istotne jest także jasne i precyzyjne określenie kierunków rozwoju firmy. Norma wymaga też procesowego podejścia w zarządzaniu. Oznacza to, że różne procesy na poszczególnych etapach powinny być traktowane jako całość i ciągle doskonalone. Dzięki temu prowadzone działania stają się bardziej efektywne i spójne. Ma to pozytywny wpływ na wydajność przedsiębiorstwa.

Aby jednocześnie podnieść jakość produktów i usług oraz zaangażować w rozwój firmy pracowników, należy jasno określić kompetencje zatrudnionych osób. Wyznaczenie zadań i nałożenie konkretnych obowiązków oraz wskazanie zakresu odpowiedzialności zwiększa wydajność pracowników i pozwala maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Przejrzyste zasady panujące w przedsiębiorstwie sprawiają też, że wśród osób zatrudnionych rośnie zadowolenie z pracy.

Norma ISO 9001 wymaga również ustalenia relacji z dostawcami korzystnych dla obu stron. Dzięki zawartemu porozumieniu można uzyskiwać niezbędne materiały czy usługi w atrakcyjnej cenie i wysokim standardzie. Zwiększa to stabilność firmy i podnosi jakość oferty.

Efektem wdrożenia normy ISO 9001 i jej utrzymania jest wzrost jakości towarów i usług, konkurencyjności na rynku polskim i międzynarodowym. Dzięki temu zwiększają się zyski z prowadzonej działalności i prestiż firmy.

Przebieg procesu certyfikacji i postępowanie po uzyskaniu certyfikatu

Żeby uzyskać certyfikat, firma powinna wdrożyć wymagania normy ISO 9001 i poddać się auditowi przeprowadzanemu przez zespół auditorów jednostki certyfikującej, np. Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji. Raport z kontroli poddaje się weryfikacji i jeśli ocena działań firmy jest pozytywna – przyznaje się certyfikat.

Następnie jednostka wydająca certyfikat prowadzi nadzór nad wdrożonym systemem przez cały okres ważności certyfikatu, zalecając jego korektę, gdy zaczyna odbiegać od normy.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również
Komentarze (0)
Zostaw komentarz